Historija

Grupacija Akova je iznikla iz porodične tradicije i poduzetničkog duha porodice Džafić. Generacijsko iskustvo u proizvodnji mesa i mesnih prerađevina, osamdesetih je godina rezultiralo osnivanjem jedne, a potom i niza fast food radnji u Sarajevu pod nazivom “AKOVA”.

Društvene reforme početkom devedesetih stvaraju okvir za organiziranje kompanije i transformaciju zanatske u industrijsku proizvodnju. Isključivo vlastitim ulaganjima, u proljeće 1992. godine izgrađena je i opremljena fabrika za preradu mesa na lokaciji Bojnik, kapaciteta deset tona dnevno.

Izbijanjem rata, kompletna imovina kompanije je opljačkana i uništena, pa kompanija počinje djelovati na izmještenoj lokaciji u Ljubljani. Osnovna djelatnost bila je isporuka prehrambenih proizvoda u BiH.

U toku 1994. godine obnavlja se rad u prijeratnom sjedištu u Sarajevu. Paralelno s ovim djelovanjem, Akova kao izvorno proizvodno orijentirana firma, kreira vlastiti razvojni program pod nazivom «3 M» (meso, mlijeko i med), te obuhvata planski razvoj proizvodnje i prerade ovih proizvoda u BiH.

Nakon okončanja rata u BiH, a prilikom traženja pravog partnera za implementaciju ovog projekta, Akova sklapa aranžman sa Šipad komercom u čijem devastiranom skladištu na Mostarskom raskršću u toku 1997. godine oprema i pušta u rad distributivnu hladnjaču kapaciteta 2.000 tona.

Perspektivnost projekta prepoznale su međunarodne finansijske organizacije pa Akova dobija komercijalni kredit kao prva privatna firma u BiH za izgradnju fabrike za preradu mesa. Početkom 1999. godine dolazi i do svečanog okončanja projekta i puštanja proizvodnih kapaciteta u rad.

U svrhu zaokruživanja proizvodnog procesa, obezbjeđivanja vlastite sirovine i uravnoteženja novčanih tokova, Akova je zakoračila u fazu primarne proizvodnje kroz privatizaciju fabrike stočne hrane i farme u Visokom, te izgradnjom vlastitog repro centra i klaonice peradi pod imenom Brovis na istoj lokaciji.

Danas se grupacija sastoji od tri uspješne kompanije: Akova Impex (prodaja i distribucija), Mesna industrija „Ovako“ (proizvodnja mesnih prerađevina) i „BROVIS“ (proizvodnja pilećeg mesa).

Naši brendovi

Danas u okviru Akova Impex grupacije posluju dvije dvije kompanije:

OvakoMesna industrija Ovako sagrađena je u sklopu proizvodno-distributivnog centra u Blažuju (Sarajevo, BiH). Posjedujemo opremu koja predstavlja posljednju riječ tehnologije, što omogućava proizvodnju naših prozivoda prema zahtjevima i standardima Evropske Unije. Moderna tehnologija i tim stručnjaka kojima raspolažemo dovoljna su garancija proizvoda vrhunske kvalitete i sigurne higijensko-sanitarne ispravnosti. Kao dokaz tome su implementirani i certificirani brojni standardi iz kojih izdvajamo HALAL i HACCP.

www.ovako.ba

BrovisPeradarski kompleks "Brovis" d.d. Visoko nalazi se na lokaciji Donje Moštre, sjeverno od grada Visoko uz magistralni put Sarajevo - Zenica. Najveći je i najmoderniji centar peradarske proizvodnje u BIH, osmišljen i napravljen sa željom zaokruživanja kompletnog lanca proizvodnje i prerade "od farme do trpeze".

Dodatne informacije

Pašteta
je zdrava

Pašteta Ovako

Činjenice o pašteti koje sigurno niste znali.

više »

Brinemo
za okoliš

Brinemo o prirodi


Dio smo prirode i to uvažavamo i u procesu proizvodnje..

više »